Značenje i porijeklo prezimena BASARAC

Značenje i porijeklo prezimena BASARAC

Prezime BASARAC ima svoje korijene u Hrvatskoj, a konkretnije u Dalmaciji. Ovo prezime može se pronaći u raznim dijelovima Dalmacije, a najčešće se javlja u okolici Šibenika, Zadra i Splita.Postoji nekoliko teorija o porijeklu prezimena BASARAC. Jedna od njih kaže da je prezime dobiveno po zanimanju, odnosno da je osoba koja je nosila to prezime bila trgovac začinima, a riječ "basar" na turskom jeziku označava upravo tržnicu ili sajam.

Druga teorija govori o tome da je prezime dobiveno po toponimu, odnosno da je osoba koja je nosila to prezime bila iz mjesta Basara, koje se nalazi u Bosni i Hercegovini.Postoji i treća teorija koja kaže da je prezime BASARAC dobiveno po osobnom imenu, odnosno da je osoba koja je nosila to prezime bila sin Basare. U to vrijeme, često se koristilo prezime koje je bilo izvedeno iz imena oca, pa bi tako sin Basare dobio prezime BASARAC.U svakom slučaju, prezime BASARAC ima dugu povijest i bogatu tradiciju u Dalmaciji. Danas se ovo prezime može pronaći diljem svijeta, a nositelji ovog prezimena su poznati po svojoj hrabrosti, marljivosti i upornosti.