Zašto obilježavamo Dan žena? – Borba za ravnopravnost spolova

Zašto obilježavamo Dan žena? - Borba za ravnopravnost spolova

Što je Dan žena?

Dan žena se obilježava 8. ožujka svake godine, a to je međunarodni praznik koji je posvećen slavljenju ekonomske, političke i društvene borbe žena diljem svijeta. Također, na ovaj se dan slave politička, gospodarska i društvena postignuća žena, te služi kao podsjetnik na prepreke s kojima se žene suočavaju u svakodnevnom životu. Osnovne ideje koje stoje iza ovog dana usko su povezane s borbom za ženska prava, jednakost spolova, pravo glasa te borba protiv diskriminacije na temelju spola. Prvo slavlje Dana žena obilježeno je 8. ožujka 1911. godine. Na Dan Žena, mnoge žene dobivaju čestitke, cvijeće ili male poklone kao znak pažnje i poštovanja. To nije samo prilika za slavlje i darivanje, već i vrijeme za refleksiju o postignućima žena u prošlosti, ali i o izazovima koji ih i dalje čekaju u budućnosti. To je dan koji nas podsjeća na važnost borbe za pravednije i ravnopravnije društvo za sve njegove članove, bez obzira na spol.

Kako je nastao Dan žena?

U prvim desetljećima 20. stoljeća, žene diljem svijeta bile su aktivne u prosvjedima za bolje radne uvjete, pravedniju plaću i skraćivanje radnog vremena. Mnoge od tih akcija su bile inspirirane socijalističkim, anarhističkim i feminističkim idejama. Incident u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine bio je presudan za pokretanje međunarodnih inicijativa za poboljšanje uvjeta rada. Nakon požara u toj tvornici u kojem je poginulo više od 140 radnika, većinom žena i djevojaka, javnost je postala svjesna opasnih uvjeta u kojima su radile žene i djeca. Povijest Međunarodnog dana žena izravno je povezana s događajima 8. ožujka 1908. godine kada su žene u New Yorku demonstrirale tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu dana kasnije, na inicijativu Socijalističke internacionale, 19. ožujka 1911., prvi Međunarodni Dan žena obilježen je u nekoliko europskih zemalja i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj dan je kasnije postao simbol borbe za ženska prava, pravo glasa, jednakost spolova i borbu protiv diskriminacije. Tijekom godina, Dan žena evoluirao je u priliku za podizanje svijesti o ženskim pravima i aktivizmu.

Zbog čega obilježavamo Dan žena?

Dan žena proizlazi iz dugogodišnje borbe za ženska prava. Povijesno gledano, žene su se borile za pravednije radne uvjete, pravo glasa, jednakost spolova te protiv diskriminacije na temelju spola. Obilježavanje ovog dana podsjeća nas na postignuća tih borbi te na neophodnost daljnjeg napretka u ostvarivanju prava žena. Dan žena prilika je za podizanje svijesti o pitanjima s kojima se žene suočavaju diljem svijeta, što uključuje nasilje nad ženama, nejednakost na tržištu rada, nedostatak pristupa obrazovanju i zdravstvenoj skrbi te rodnu diskriminaciju. Također je prilika za slavljenje postignuća žena u različitim područjima, kao što su znanost, umjetnost, politika, sport i druge sfere društvenog života. Ovaj dan naglašava važnost prisutnosti i doprinosa žena u svim segmentima društva te potiče na daljnju podršku i osnaživanje žena. Ujedno promiče solidarnost i zajedništvo među ženama diljem svijeta. To je prilika za povezivanje i podržavanje jedna drugu u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, kao što su jednakost, pravda i sloboda.


Tagovi: