Zašto je vuk zaštićena životinja

Zanimljivosti

Zašto je vuk zaštićena životinja

Zašto je vuk zaštićena životinja i što ga ugrožava

Vuk u svom prirodnom staništu obitava u čoporu i jedini utjecaj na njega vrše drugi vukovi i čopori. Mladunčad se u čoporu zadržava sa roditeljima i do dvije godine, te nakon toga mladi vukovi napuštaju čopor tražeći svoj partnericu ili partnera kako bi stvorili svoj čopor ili se pridružili drugom čoporu. Stoga je moguće da se naiđe i na vukove samotnjake jer mogu preživjeti i samostalno izvan čopora. Bez obzira je li u čoporu ili živi sam, vuk se hrani, sukobljava, gladuje prema svojim vlastitim potrebama koje ga ponekad mogu i ugroziti.

No glavni razlog zašto je vuk zaštićena životinja jest baš zato što čovjek vrši svoj utjecaj na vukove, koji znaju obitavati u blizini ljudskih naselja, odnosno sela. Čovjek može djelovati direktno ili indirektno na povećanje smrtnosti vukova. Šireći izgradnju naselja, cesta i autocesta, turističkih atrakcija, zagađivanjem, krivolovom, odstrjelom sječom šuma, zamkama. No ugroženost vukova može proizaći i od bolesti koje vukovi mogu dobiti od necijepljenih pasa.

Čovjek svojim djelovanjem utječe na hranilišta vukovima, ograničava im staništa i kretanje vukova, pa je normalno da su vukovi navikli kretati se određenim rutama u potrazi za hranom, a čovjek ih direktno ugrožava jer se prostor uzima životinjama, uslijed toga eto zašto je vuk zaštićena životinja.

Zašto je vuk zaštićena životinja i kako vuk živi i hrani se

Vukovi žive u čoporima, a ako žive izvan njega to se događa jer su na dnu vučje hijerarhije zbog mladosti ili starosti pa odlaze u potragu za novim staništem i novim partnerom. Vukovi svoj teritorij obilježavaju mokraćom i izmetom te uvijek štite svoj teritorij na kojem žive od drugih čopora vukova koj im pokušavaju zauzeti teritorij.

Razlog zašto je vuk zaštićena životinja jer čovjek narušava stanje njegovog prirodnog staništa, također ograničava i njegovo prirodno lovište plijena. Vuk je životinja koja izvrsno trči i na taj način lovi svoj plijen. Vukovi unutar čopora imaju razvijenu hijerarhijsku podjelu i vrlo je jasno unutar čopora tko je alfa, odnosno koji su vukovi dominantni u hijerarhiji. Mladunčad vukova već sa godinu dana dosegnu veličinu odraslog vuka, i nakon druge godine se odvajaju od roditeljskog čopora.

Jako je važno naglasiti da vuk nikada ne napada čovjeka bezrazložno, zapravo vukovi se boje ljudi i osjećaju se ugroženo. Dešava se da vukovi u potrazi za hranom zalutaju u sela i naselja te se susreću sa ljudima, koji su zapravo oduzeli teritorij vukovima. To je još jedan od razloga zašto je vuk zaštićena životinja, te je potrebno efikasno zaštititi vuka od čovjeka, educirati ljude koji žive u njihovoj blizini, spriječiti bilo kakav krivolov i ubijanje vukova koji su u potrazi za hranom.

Zašto je vuk zaštićena životinja i zašto dolazi gdje su ljudi

Čovjek je svojim širenjem teritorija namijenjenog civilizaciji oduzeo prostor divljim životinjama, te se uzročno tome divlje životinje vraćaju na područja na koja su naviknuli. Ujedno čovjek svojim širenjem je potjerao i lovinu naročito vukovima, jer životinje kojima se vukovi hrane su plahe i nisu poput vukova jer se još više boje ljudi nego vukovi.

Dakle, upravo zbog čovjekovog utjecaja eto zašto je vuk zaštićena životinja, oduzimanja teritorija i plijena te su vukovi prisiljeni da bi preživjeli tražiti hranu tamo gdje je ima, a to su ljudska naselja sagrađena na vučjim prostorima i staništima gdje su vukovi navikli obitavati i hraniti se. Također, zašto je vuk zaštićena životinja je razlog što ljudi lovom i krivolovom dodatno ubijaju životinje koje su u prirodnom staništu vukovima plijen i hrana.

Sve to rezultira time da će vukovi potražiti hranu u ljudskim naseljima, a tamo ih opet čekaju lovci koji ih okrivljuju da ubijaju njihove lovačke mete, te poljoprivrednici i stočari čija stoka strada u naletu čopora vukova. Prema stanovištima lovaca i stočara vukovi su štetočine koje ubijaju njihovu stoku i plijen lovcima, a zapravo vukovi samo žele preživjeti. Zakon je to prepoznao i stavio ovu vrstu divljih životinja pod svoju zaštitu jer se broj vukova kojih je prije bilo i do 1000, danas ih ima jedva 150, pa je vrlo jasno kako zapravo ova vrsta izumire ako čovjek ne promijeni svoj odnos prema vukovima.

Tagovi: