Vuk u svom prirodnom staništu obitava u čoporu i jedini utjecaj na njega vrše drugi vukovi i čopori. Mladunčad se u čoporu zadržava sa roditeljima i do dvije godine, te nakon toga mladi vukovi napušta