Zašto je more slano

Znanost

Zašto je more slano

Zašto je more slano i njegov kemijski sastav

Odgovor zašto je more slano prvenstveno se nalazi u njegovom kemijskom sastavu. Slanoća mora je uzrokovana kišom jer kiša kada pada pere minerale sa okolnih stijena koje se nalaze oko njega. Kada se ugljikov dioksid razgradi u kapljice kiše one su blago kiselkastost okusa, kapljice zatim padaju na okolne stijene, sakupljajući mineralne soli koje se razlažu na ione. Ti ioni padaju u more i čine glavni razlog zašto je more slano.

Ioni koji se nalaze u morskoj vodi i uzrokuju slanoću su natrij i klor. Odatle NaCl natrij-klorid koji dalje slanoću moru. Tu istu sol koristimo za kuhanje i začinjavanje u pripremi ili u gotovom jelu. Te je većina sastava u moru, a oko 3% čine soli koje su se razgradile.

Neke mineralne ione koriste morske životinje i morske biljke te ih uzimaju iz mora za svoj metabolizam i opstanak. Mora koja su izolirana mogu postati jako slana zbog posljedica isparavanja te je i to dio odgovora na pitanje zato je more slano. U tom slučaju dolazi do povećanja soli u sastavu i more povećava svoju gustoću.

Razlog zašto je more slano

Dakle, razlog zašto je more slano je zbog padanja kiše i minerala koje ona dovodi u more. Slanoća postoji u svim vodama, no ne osjetimo slanoću u vodama koje konzumiramo, ali soli su prisutne. Na primjer, u rijekama postoje razložene soli, no u jako sitnim količinama naročito ako se usporedi sa količinom soli u morima i oceanima.

Rijeke također dovode minerale u mora i jezera, te ih čine slanima. Neka su jezera i mora slanija od drugih zbog pritoka, jer rijeke također dovode soli u jezera ili more, voda isparava sa vremenom dok sol ostaje. Nakon godina i godina takvog funkcioniranja pritoka, sve više soli ostaje, a voda sa vremenom isparava.

Kiša pridonosi slanosti rijeka koje utječu u mora i neka slana jezera, ti minerali se rastvaraju i ioni čine soli koji utjecanjem rijeka u mora ostaju, a rijeka nastavlja svoj tok dalje. Zbog veličine mora i oceana jasno je kako je stotinama milijuna godina nakupljana slanost takvim prirodnim načinom toka. Postoji još par razloga zašto je more slano, no ovaj je jedan od najvažnijih.

Zašto je more slano negdje više, a negdje manje

Ali, ako su prethodni razlozi zašto je more slano točni, zašto onda rijeke i potoci koji utječu u mora nisu slani? Dakle, zato što se u njima nalazi jako mala neosjetna količina soli, a slanoća se u morima nakupila tijekom milijardama godina takvog neprekidnog procesa. Neke soli u mora ulaze kroz otvore vulkana na dnu oceana, a takve se soli uključuju u vodeni ciklus.

Zbog životinja i biljaka koje žive u morima i oceanima, soli negdje može biti manje, a negdje više. Zašto je more slano negdje više, a negdje manje je zbog faktora koji na to utječu. Naime, do toga dolazi zato što tamo gdje su više temperature, više vode ispari, a soli ostaju u moru.

Prema tome, mora koja se nalaze u hladnijim krajevima nisu toliko slana jer su temperature zraka niske. Posebice se to očituje na Južnom i Sjevernom polu gdje dolazi i do otapanja leda, te se time slanoća tog mora još više razrjeđuje. Takve činjenice će u budućnosti postajati sve izraženije i primjetnije zbog klimatskih promjena. Slanost utječe i na gustoću mora, što bi također moglo utjecati na morske struje i gibanje oceana. Sve ove promjene utječu na sva živa bića na planeti, ne samo na slanoću mora.

Tagovi: