Zaraza Norwalk virusom mogu kod bolesnika iznenadne napadaje teškog i obilnog proljeva i povraćanja. Ovaj virus je veoma zarazan i lako se širi među ljudima, a uglavnom se širi preko kontaminirane hra