Financije

Zakon o pdv-u

Zakon o pdv-u se odnosi na porez na dodatnu vrijednost ili skraćeno PDV i možemo ga opisati kao jedan od oblika poreza na sami promet kojim se oporezuje promet nekog predmeta i obavljanja određene usl