Rane su fizička oštećenja na tkivu, a ovisno o tome koji dio tkiva obuhvaćaju mogu biti okarakterizirane kao površinske rane ili duboke rane. Oštećenja kože ili sluznice vrlo su česta i najčešće se do