Paradentoza je vrlo raširena bolest koja zahvaća 30 do 40 % populacije i nasljedna je bolest, ali i neke skupine pušača i dijabetičara skloniji su ovoj bolesti. Rizične skupine poput pušača i dijabeti