Video od slika je vrsta video materijala koja se sastoji od niza slika koje se prikazuju jedna za drugom. Ovaj tip videa često se koristi za prezentaciju fotografija ili ilustracija na dinamičniji nač