Što je umjetna inteligencija ili na engleskom poznatije kao artificial intelligence? Trebamo li se mi ljudi bojati umjetne inteligencije ili je možemo koristiti za naše potrebe? Brojna su pitanja koja