Postoje troškovi u životu na koje u svakom trenutku računamo i u skladu s time pripremamo novac kako bi mogli pokriti te osnovne troškove. No život je ponekad jednostavno prepun neočekiv