Trenolk je lijek koji se koristi za zaustavljanje ili smanjenje krvarenja, a sadrži u sebi traneksamantnu kiselinu. Traneksamatna kiselina je sintetička forma aminokiseline lizin, koja ima antifibrino