Naziv trombocitopenija je medinski izraz koji se koristi kada govorimo da neka osoba ima nisku razinu trombocita u svojoj krvi. Naziv dolazi od krvnih stanica trombociti koje su uvelike važne i imaju