Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOMAČIĆ

Prezime TOMAČIĆ jedno je od brojnih hrvatskih prezimena koje se može naći na svim krajevima zemlje, a danas se često nalazi i u inozemstvu. Prezime ima bogatu povijest i porijeklo koje seže duboko u p