Nekada su putujući trgovci prodavali svoju robu od vrata do vrata, nakon toga je došlo vrijeme trgovina koje su kupci obilazili u potrazi za onim što im treba i onda je došlo digitalno doba i online t