Molekula u sebi sadrži sva kemijska svojstva tvari iz koje je uzeta, ona je najmanja čestica sastavljena od istih ili različitih atoma, neutralna, bez električnog naboja. Što je molekula najmanja čest