U današnje vrijeme sve veći broj parova ima poteškoće sa začećem. Kako bi se utvrdio problem zbog kojeg dolazi do poteškoća prilikom začeća, često se rade mnogobrojne pretrage. Smatra se da je otprili