Trihineloza je infekcija čiji je drugi naziv za bolest sirovog mesa koji se, kao što i samo ime sugerira, pojavljuje nakon što ste konzumirali sirovo meso. Uzročnik ove bolesti odnosno infekcije je cr