Narodna izreka kaže da “poslije kiše uvijek dolazi sunce”, ali se jednako tako može reći da se poslije kiše često pojavljuje duga. Duga je sa svojim sjajnim spektrom boja simbol promjene