Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Lada

U slavenskoj mitologiji, ime Lada ima važno značenje. Ona je božica ljubavi, plodnosti, rata i sreće. Njezino ime najčešće se povezuje s ljubavlju i plodnošću te se smatra da je ona zaštitnica braka i