Ono što kontrolira vašu seksualnu želju i poriv za seksualnom aktivnošću može biti preplitanje socijalnih, psiholoških, bioloških, kulturoloških utjecaja i uzroka. Svi ti faktori utječu na vaš poriv z