Munchausenov sindrom je poremećaj mentalne naravi u kojem oboljela osoba sama izaziva neke psihičke ili fizičke simptome te se ponaša kao da ima te simptome ali nije zbilja bolesna. Munchausenov sindr