Prema starim zapisima, najstariji karneval u svijetu u Rio de Jneiro su donijeli imigranti sa portugalskih otoka oko 1723 godine. Prema istim zapisima ti isti ljudi su samo jednih poklada izašli na ul