Vozači stalno raspravljaju o tome što je ispravno kad se auto parkira, ubaciti u prvu, dignuti ručnu, napraviti jedno i drugo ili ne napraviti ništa. Mišljenja su različita, a i iskustva. U koju skupi