Jelena Rozga je Splićanka rođena 1977. godine koja je već kao dijete imala glazbeno plesne sklonosti, te je u djetinjstvu plesala balet. Jelena je bila članica kulturno umjetničkog društva Mozaik, ple