Dosadašnji zakon o zaštiti potrošača nije detaljno definirao i pravilno zaštitio potrošače, već je stvar prepustio samim trgovcima i trgovačkoj praksi. No, početkom 2022. godine Hrvatska će morati uve