Današnji problemi sa zdravljem vrlo se često dijele u dvije skupine, barem kada su u pitanju laici, a ne stručnjaci i doktori. To su: opasne bolesti koje liječimo jer želimo biti zdravi te bolesti koj