Relvar Ellipta je lijek koji se koristi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti i astme. Sadrži dvije aktivne tvari, a to su flutikazon furoat i vilanterol. Flutikazon furoat pripada skupini