Biološka činjenica je da je majčino mlijeko najzdravija hrana za bebu i izgradnju i jačanje bebinog imuniteta. Bilo je vrijeme kada je vladao poguban trend da majke ne doje, da im dojenje ne deformira