Mrave zovu i socijalnim kukcima, jer njihov opstanako ovisi o hijerarhijskom ustroju njihovih kolonija. Mravi su iz roda opnokrilaca i mogu biti crni, crveni i smeđi kao i sa krilima i bez njih, a u c