Ljepota i zdravlje

Što su psihofarmaci

Psihofarmaci se prema definiciji opisuju kao psihotropne tvari koje će utjecati na raspoloženje, ponašanje, podražaje i misli osobe. Oni se koriste u liječenju određenih psihičkih poremećaja te bolest