Neuroleptici su lijekovi koji pomažu osobama sa psiho-mentalnim poremećajima. Jako nemirnim pacijentima se propisuje prometazin jakog sedativnog djelovanja, zbog kojeg ga ponekada koriste i kao lijek