Ljepota i zdravlje

Što je opservacija

Opservacija je pojam koji ima mnogostruka značenja. Tako se može odnositi na čin opažanja ili promatranja, bilo da se radi u situacijama kao što su možda neki društveni procesi gdje se promatra ponaša