Što je opservacija

Ljepota i zdravlje

Što je opservacija

Opservacija značenje

Opservacija je pojam koji ima mnogostruka značenja. Tako se može odnositi na čin opažanja ili promatranja, bilo da se radi u situacijama kao što su možda neki društveni procesi gdje se promatra ponašanje ljudi ili nešto slično. Promatranje je krucijalan i neizostavan dio mnogih društvenih znanosti te se zahvaljujući tome može doći do nekih zaključaka i koristiti ih se u znanstvene svrhe. Često se koristi u znanostima kao što je na primjer psihologija, sociologija, antropologija ili neke slične znanosti. Osim značenja riječi u vidu promatranja, opservacija se u nekim slučajevima koristi kao opaska ili primjedba pa je tako to također jedno od značenja koje se pripisuje toj riječi. No, u najvećem broju slučajeva se ipak veže uz područje medicine gdje se odnosi na proces promatranja simptoma neke bolesti te njenog razvoja, no isto tako se odnosi i na to da se promatra pojedinac da bi se moglo uspostaviti postoji li bolest zbilja, što se posebice očituje u područje psihijatrije.

Opservacija u medicini

Neke bolesti imaju jasne simptome te su gotovo uvijek vezane uz određenu dijagnozu. No, ponekad se javljaju nespecifični i netipični simptomi koji se mogu pripisati mnogima stanjima i bolestima pa se tada bolesnika stavlja u opservaciju. Opservacija najčešće traje neki određeni period u kojem liječnici promatraju simptome i kako se oni razvijaju te prikupljaju podatke kao što su klinički i laboratorijski nalazi. Opservacija tako liječnicima omogućuje uz pomoć prikupljenih podataka sužavanje mogućih bolesnika te uz pomoć istih može dovesti do postavljanja dijagnoze. Razne grane medicine koriste se opservacijom, no ona je često najistaknutija na području psihijatrije jer se simptomi duševnih i psihičkih bolesnika mogu razlikovati od osobe do osobe te je stoga to područje posebno izloženo principima opservacije. Period opservacije može varirati ovisno o tome koji se simptomi javljaju kod pojedinca te traje onoliko koliko je potrebno da bi se provele sve pretrage i dobili svi nalazi koji bi omogućili postavljanje ispravne dijagnoze i tijek liječenja.

Opservacija i postavljanje dijagnoze

Razdoblje opservacije na područje medicine do postavljanja dijagnoze bolesnicima varira, no do trenutka kada se ne postavi dijagnoza kojom će se odrediti tijek liječenja, pacijentu se u liječnički karton piše in abs, što je skraćenica za latinski in observatione, odnosno, u promatranju. Opservacija je tako postala važan korak kako u medicinskoj, tako i u nekim drugim znanstvenim praksama te zahvaljujući njoj dobivamo određene rezultate preko kojima je moguće djelovati, bilo da se radi o liječenju bolesti ili nekoj drugoj situaciji kod drugih znanstvenih disciplina. Ponekad se opservacija u medicinske svrhe koristi i van zdravstvenih ustanova pa tako nekad liječnici znaju roditeljima male djece reći da promatraju i bilježe simptome kod svoje djece kada se ona ne osjećaju dobro jer mnoge bolesti kod djece kreću sa sličnim simptomima poput temperature, bolova i slično te je ponekad teško bez daljnjih simptoma postaviti dijagnozu. Zahvaljujući jednostavnom procesu opservacije često je moguće doći do ispravno postavljene dijagnoze.

Tagovi: