Većina djece uglavnom do pete godine života, bez većih poteškoća, usvoji pravilan izgovor glasova. Ako dijete i nakon te dobi neke glasove ne izgovara besprijekorno, tada treba potražiti mišljenje, sa