U modernoj prehrani je kompletan obrok nezamisliv bez deserta, nije ni čudo što je pretilost jedan od glavnih problema modernog svijeta, a sve je danak kulturi obilja i konzumerizma. Ovisnost o slatko