Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REP

Prezime REP jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 3.000 osoba s ovim prezimenom. No, što zapravo znači i odakle potječe prezime RE

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REP

Prezime REP jedno je od onih prezimena koja se mogu naći diljem Hrvatske, a ima značajan broj nositelja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj postoji više od 3000 osoba s prezimen