Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOSTIĆ

Prezime Hostić je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj te drugim zemljama bivše Jugoslavije. Ime Hostić ima zanimljivo porijeklo, a njegovo značenje također je intriga

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOSTIĆ

Prezime Hostić nalazi svoje korijene u Bosni i Hercegovini te predstavlja relativno često prezime u ovom području. Ovo prezime u svom korijenu sadrži riječ "host" što u prijevodu znači gost, a završet