Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DRAKULA

Ime Drakula vjerojatno je jedno od najpoznatijih prezimena vezanih uz vampirizam. No, koliko god se činilo da je to ime vezano uz mitsko biće iz priča i legendi, zapravo je riječ o prezimenu s povijes