Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJO

Prezime BAJO jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama Balkana. Ovo prezime se može pronaći i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji te u Albaniji. Riječ je o pr