Knjiga protiv pušenja ima jako puno i zasigurno u vam poznati brojni nazivi poput Lako je prestati pučiti, Lako je zauvijek prestati pušiti, Brza metoda za prestanak pušenja i brojne druge. Cilj je ov