Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREMUŠ

Značenje i porijeklo prezimena PREMUŠ: Odakle potječe?Prezime PREMUŠ ima slovensko podrijetlo, a prvi put se spominje u 16. stoljeću u slovenskom gradiću Ribnici. Pretpostavlja se da je prezime nast