Baš kako se ženama uvijek preporučuje samopregled dojki da bi se na vrijeme moglo reagirati na eventualne dijagnoze, muškarci imaju sličnu obavezu kada su u pitanju njihovi testisi. Testisi su dio muš