Prije nego saznate kako izvući vlagu iz fara, važno je da znate kako ona uopće nastaje. Kondenzacija je prirodna pojava koja nastaje kada se vodena para kondenzira u tekućinu. Što se tiče prednjih svj