Fungicidi, herbicidi, insekticidi i ostala kemijska sredstva koja koriste uzgajivači hrane za ljude mogu biti jako štetni i zato hranu prije pripreme treba temeljito očistiti, oprati, naročito one nam