S medicinske strane objašnjeno, kolesterol je kompleksna molekula koja je prisutna u životinjskom i ljudskom organizmu i potrebna je za odvijanje mnogih procesa u našem tijelu. Kolesterol je sastavni