Našli ste se u situaciji kada ste dobili željeni posao, no prije potpisivanja samog ugovora poslodavac vas traži kako morate dostaviti uvjerenje kako se protiv vas samih ne vodi kazneni postupak, odno