Poremećaji prehrane dio su naše svakodnevice, pod time ne mislimo samo na odabir krivog načina ishrane, već i na bolesti poput anoreksije i bulimije. Danas više nego ikada prije mnogi vode bitku s kil