Iako egzistiraju desetak godina, kriptovalute su postale javna tema tek nedavno. Možemo reći kako je 2021. godina potpune ili barem potpune afirmacije kriptovaluta u javnim medijima pa samim time i ko